Doğa

Doğa


Nature

Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşme ve kentleşme, giderek hızlanan teknolojik gelişme, içinde yaşadığımız doğal çevrenin bozulmasına bu da büyük kentler de doğal gıdaya olan talebin artmasına neden olmaktadır. Urban Gıda‘nın MİSYONU büyük kentlere Balı birçok analizle kontrolünü sağlayıp en doğal hali ile uygun şartlarda tedarik etmektir.